หมวดหมู่: Uncategorized

Sell Your Home Quickly And Easily With These Tips

TIP! Energy-efficient items can be an attractive enticement for many buyers. These additions can be very economical like LED light bulbs or they can be more costly like energy monitors.

While real estate is something that many people find intimidating, …

How To Sell A Home Without Stress

There are a variety of different scenarios that can happen to you when you are likely to come into play during a real estate.

TIP! If you plan to list your home for sale, it doesn’t hurt to add a

Selling Real Estate Can Be Stressful- These Tips Can Help

TIP! There are a lot of different hassles that can come about when deciding to remodel or repair your home, like landscaping, painting, or electronic problems. However, neglecting the regular maintenance your house requires can come back to haunt you

Tips That Will Get Your Home Sold

TIP! Set prices that are reasonable when you sell your home. Look at properties in your immediate neighborhood and then put your own valuation somewhere between the highest and the lowest.

Although there are thousands of different resources available for …

สตาร์บัคส์

ฟีเจอร์ใหม่ Mobile Order and Pay ของ Starbucks Thailand

ทาง สตาร์บัคส์ ประเทศไทย ได้เปิดตัว Mobile Order & Pay ที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งเครื่องดื่มและอาหาร จากทางร้านสตาร์บัคส์ บนแอปพลิเคชั่นของ Starbucks Thailand ได้ โดยเป็นการชำระเงินล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หลังจากนั้นมารับรายการที่สั่งได้ที่ตรงเคาน์เตอร์ ที่ร้านสตาร์บัคส์ ได้เลย

แต่ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเริ่มใช้ฟีเจอร์ Mobile Order & Pay ได้แล้ว เพียงดาวน์โหลดแอปฯ Starbucks Thailand บนโทรศัพท์มือถือ และสามารถสมัครสมาชิก Starbucks Rewards นอกเหนือจากความสะดวกสบายและทางเลือกการชำระเงินแบบ Contactless แล้ว ฟีเจอร์ใหม่นี้ยังนำเสนอสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานอีกมากมาย

  • สั่งล่วงหน้าแบบไม่ต้องเข้าคิว – มารับเครื่องดื่มและขนมที่สั่งไว้

Real Estate – Selling It Quickly For More Money

TIP! Before you put hour house on the market, consider installing some energy-saving elements that will appeal to purchasers. These additions can be very economical like LED light bulbs or they can be more costly like energy monitors.

In real …

Follow These Tips To Sell Your Home

TIP! Put your home on the market for a reasonable price. Get a list of comparable sales in the neighborhood and choose the median price.

When you are selling real estate, your results are only as good as the amount …