Your Phone

Microsoft ปล่อยฟีเจอร์วาดภาพจากคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการมือถือของ Microsoft จะถูกยุบไปแต่ว่าก็ยังมีความมุ่งมั่นให้ Windows กับ Android ทำงานด้วยกันผ่านโปรแกรม Your Phone ปัจจุบันมีการใส่ฟีเจอร์ใหม่เข้าไปนอกจากการโทรเข้า / โทรออกผ่าน Windows เมื่อเชื่อมต่อกับ Your Phone

ฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่ขึ้นมีทั้งหมด 2 อย่างด้วยกันอย่างเช่น

การแสดงผลภาพมากขึ้นถึง 2,000 ภาพ เดิมทำได้ 25 ภาพ
เชื่อมต่อกับปากกาอีกทั้งฝั่งมือถือและก็ Surface สามารถวาดภาพผ่านกันไปมาได้ เช่นถ้าวาดจากมือถือลงผ่านวิธีการทำ Mirror Link

เรียกได้ว่าฟีเจอร์ดังกล่าวนับว่าเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวรวมทั้งขณะนี้ปล่อยอัปเดตแล้ว สามารถติดตั้งผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลย

Leave a Reply