YouTube

YouTube กลับมาให้บริการดูวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 1080p

YouTube เป็นอีก 1 บริการ Streaming ที่ถูกขอความร่วมมือให้ลดคุณภาพสำหรับการรับชมลง ช่วง COVID-19 กำลังระบาดใหม่ๆรวมทั้งทุกคนจะต้องทำงานอยู่กลับบ้าน โดย YouTube มีการลดความละเอียดลงเหลือ 480p เท่านั้น

ปัจจุบันนี้ข่าวดีคือ YouTube ในอินเดียมีการประกาศพร้อมให้บริการในความละเอียด 1080p ได้แล้ว แต่ว่าต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เท่านั้น แต่ว่า 4G ยังไม่สามารถรับชมความละเอียดดังกล่าวได้ แต่ว่ายังคงรับชมในความละเอียด 480p ได้อยู่

หตุผลเพราะว่าในหลายจุดของอินเดียยังคงมีประชากรในการใช้บริการ VPN ในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ทำให้จำเป็นต้องยังต้องทำให้การเชื่อมต่ออยู่

แต่ว่าในกรณีของ Android TV จะไม่สามารถแสดงความละเอียดดังกล่าว ได้ อย่างไรก็ตามกรณีนี้ไม่ได้ส่งผลกับประเทศไทยแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับ

Leave a Reply