Apple

Apple เตรียมแสดงสถานที่ตรวจเชื้อ COVID-19

Apple เตรียมแสดงสถานที่ตรวจเชื้อ COVID-19

Apple ได้เปิดหน้าเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ แล็บ หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นสถานที่ตรวยเชื้อ COVID-19

ลงทะเบียนนำข้อมูลไปแสดงบน Apple Maps เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน

โดยในการแสดงผลนั้น จะเป็นเครื่องหมายดอกจัน (*) ในวงกลมสีแดง เพื่อแสดงถึงสถานที่ตรวจเชื้อ COVID-19 พร้อมกับแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของสถานที่นั้น ๆ เช่น ชื่อสถานที่ เบอร์โทรศัพท์ และเว็บไซต์ เพื่อง่ายต่อผู้ใช้ในการติดต่อเพื่อตรวจเชื้อในสถานที่นั้นๆ

แหล่งที่มา sanook

Leave a Reply